Компаниянын көргөзмөсү

e (12)
e (1)
e (10)
e (4)
e (2)
e (13)
e (3)
e (7)
e (14)
e (11)
e (17)
e (9)
e (8)
e (15)
e (6)